NIK:
NIP: 197803271998022001
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: PG MI Sains
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Madrasah
Alamat :